Akköy Köyü
Akköy Köyü Haber
 
Cemal ?ztürk AKP 2. Sıra Milletvekili Adayı

Cemal Öztürk AKP 2. Sıra Milletvekili Adayı Oldu .

Hem?erimiz Cemal Öztürk, AKP 2. Sıra Milletvekili Adayı oldu...

Böylelikle, ilk defa Çanakçı'dan bir hem?erimiz, seçilebilecek bir konumda yer almı? oldu.

Cemal Öztürk Kimdir?

1958 Görele do?umlu,ilkokulu Görele'de ortaokulu Giresun'da,liseyi Trabzon'da,Üniversiteyi Ankara'da AİTİA İ?letme Fakültesinde okudu.Yüksek ö?renimi esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlı?ı'nda çalı?tı.Askerlik görevini II. Ordu Komutanlı?ı Karargahında Levazım Aste?men olarak ikmal etti. Özel sektörde çalı?tı. Fabrika Müdürlükleri ve ?irket yöneticilikleri yaptı. KTÜ de part-time i?letme yönetimi dersi okuturken ö?retim görevlili?i kadrosuna atandı. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İ?letme Yüksek Lisansı ve İ?letme Doktorası yaptı. Bugüne kadar sırası ile; Sanayi ve Ticaret Bakanlı?ı - Uzman1977-1984, Belge Yayıncılık A.?.- Sorumlu Müdür - İstanbul 1984-1988, İsar Gıda San. ve Tic.A.?. - Çay Fabrikası Müdürü -Rize 1988-1990, KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Ö?retim görevlisi 1990-1996, Çaykur Genel Müdürlü?ü - Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi - Rize 1996-1997 (KTÜ Yönetim Kurulunca 2547 sayılı yasanın 38.maddesine göre 1 yıl süre ile görevlendirme),KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu - Ö?retim görevlisi - Rize İ?letmecilik ve yönetim organizasyon alanında bilimsel çalı?maları, Türkiye ve dünya meseleleri üzerine ekonomik, sosyal konularda yayınlanmı? inceleme/ara?tırma makaleleri vardır. Ulusal ve uluslararası panel ve toplantılara konu?macı olarak katılmı?, bildiriler sunmu?tur. Evli ve biri kız üçü erkek dört çocuk babası olan Öztürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cemal Öztürk'e  Akköy Köyü Derne?i Yönetim Kurulu  olarak çıkmı? oldu?u yolda ba?arılar diliyoruz.

 
 
Adınız Soyadınız
E-posta
Yorum
Güvenlik Kodu
 
ZAP 22 Mart 2018 13:17:25

     
Ali Yılmaz 12 Ekim 2015 11:42:52

AKK?YL? OLARAK Hep birlikte destek olmalıyız ki gerekti?inde köy olarak birlikte haraket etti?imizi göstermesi ve gelecekte bu yolda göreve talip olacak arkada?ları da cesaretlendirmesi bakımından önemlidir.Ayrıca Herkesin fikrine say?ı duymakla birlikte köyümüzün birliteli?ini göstermesi için bir fırsat olacaktır.Yapılan hizmetlere birlikte hareket edildi?in de ula?mak daha kolay olmaktadır.Buna çanakçı vadisi de dahil olmalıdır.Yıllarca bitmeyen çanakçı yolu buna açık bir örnektir.Daha önce Millet Vekili olan İLHAN öZDEMİRİN köylümüz den destek görmemesi bir köylümüzün u?radı?ı hayel kırıklı?ının ya?anmaması dile?i ile hep birlikte haraket etmek dile?i ile ba?arılar dilerim.

     
   
Akköy Köyü Haberlerı